Language:     
 

Các hãng Taxi tại Hải Phòng- Danh ba so dien thoai cac hang taxi tai Hai Phong

Để thuận tiện khi đi lại ở Hải Phòng, bạn nên lưu lại một vài số taxi quen thuộc tại Hải Phòng.

STT

Tên hãng

Số điện thoại liên lạc

01

Taxi Trung Kiên

3262626 - 3552552 - 3586586

02

Xe du lịch Linh Trang

3510510 - 3757757 - 3979797

03

Taxi Kim Liên

3565565 - 3686868

04

Taxi Long Bảo

3576576

05

Taxi Thống Nhất

3591591

06

Taxi Đất Cảng

3736736 - 3567567

07

Taxi Thế Kỷ Mới

3636363

08

Taxi Hoa Phượng

3641641

09

Taxi Tân Việt

3646646

10

Taxi Thủy Nguyên

3673673

11

Taxi My Sơn

3675675

12

Taxi Kim Liên

3686868

13

Taxi Thành Hưng

3725725

14

Taxi Hữu nghị

3727272

15

Taxi Hải Phòng

3737373 - 3838383

16

Taxi 84

3848484 - 3858585

17

Taxi Thanh Thúy

3757575

18

Taxi Hùng Anh

3767676

19

Taxi Vũ Gia

3778778

20

Taxi "Gọi là có"

3785785

21

Xe du lịch Thiên Quý

3821616

22

Taxi Việt Phương

3828282

23

Taxi Mai Linh

3833833 - 3833666

24

Taxi Đồ Sơn

3864864

25

Taxi Nam Phát

3868686

26

Taxi Nam Sao

3978978

27

Taxi tải 52

3525252

28

Taxi tải Bình Dân

3777888

29

Taxi tải 845

3845845

 30 

Taxi Yên Thịnh

 3.787878

31

Taxi Việt Anh

3.574574

32

Taxi Hoàng Hiệp

3. 673673

33

Taxi Tam Bạc

3. 818181

34

Taxi Hà Phương

3.686868

35

Taxi Én vàng

3.777999