Language:     
 

Danh ba các hãng taxi tai Hà Nội, Số điện thoại taxi tại Hà Nội
 STT TÊN HÃNG
SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Tax Hà Nội 043 8535353
2 Taxi CP 043 8262626
3 Taxi Sao Sài Gòn 043 8313131 – 8212121
4 Taxi Mai Linh 043 8222666 – 8222555
5 Taxi Mai Linh – Martiz 043 9727272 – 8616161 – 8225666
6 Taxi Thủ Đô 043 8333333
7 Taxi Hoàn Kiếm 043 7161616
8 Taxi HANOITOURIST 043 8688888 – 9723946 – 8533403 – 5624614
9 Taxi Ba Sao – Morning 043 2202020 – 5573904 – 8574 574
10 Taxi Vạn Xuân Martiz 043 8222888
11 Taxi Thanh Nga 043 8215215
12 Taxi Sao Việt 043 2626262
13 Taxi 37 043 8373737
14 Taxi 54 043 8545454
15 Taxi Phú Hưng 043 2262626
16 Taxi Hương Lúa 043 8252525 – 8353535
17 Taxi 52 043 8525252
18 Taxi Việt Thanh 043 5636666
19 Taxi Thành Hưng 043 8733733 – 8731313
20 Taxi Triệu Quốc Đạt 043 8337338 – 6644748
21 Taxi Nội Bài 043 8868888
22 Taxi Airport 043 8733333
23 Taxi Thế Kỷ Mới 043 8734734
24 Taxi V20 043 8202020 – 9435108
25 Taxi ABC 043 7191919
26 Taxi 12 043 8212212
27 Taxi 83 043 8838383
28 Taxi Hùng Vương 043 2606060
29 Taxi Cienco 8 043 8555888
30 Taxi City  043 8222222
31 Taxi Thu Hương 043 8363636
32 Taxi Gas 043 9334455
33 Taxi Đông Hà Nội 043 8688902 – 04 868 8901
34 Taxi Gas Petrolimex 043 6282828
35 Taxi Đường sắt 043 8645645
36 Taxi Phú Gia 043 8767676
37 Taxi Tải Giaỉ Phóng 043 6367332
38 Taxi Tải 43 043 9714343
39 Taxi Thành Lợi 043 8551551
40 Taxi Hoàng Hợp 043 7181818
41 Taxi vận tải Nội Bài 043 8865615
42 Taxi Hương Nam 043 8373737 – 8627258 – 8627259
43 Taxi V20 043 8202020
44 Taxi xe máy 043 5626262
45 Taxi Hoàn Thắng 043 5736020
46 Taxi Tây Hồ 043 8454545
47 Taxi Ngân Hà 043 63636363
48 Taxi Trường Tiền 043 5121212
49 Taxi chuyển phát nhanh 043 7222377 – 047236759
50 Taxi Vân Sơn 043 7686990
51 Taxi Tải An Thịnh 043 7530000
52 Taxi Tải Gia Đình 043 9714343
53 Taxi Minh Đức 043 8555555
54 Taxi Mỹ Việt 043 7195983 – 047192004
55 Taxi Mỹ đình 043 8333888